Công Trình: Công ty TNHH SEGI Việt Nam

Địa chỉ:  KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống Điều hòa Samsung

 

 

Công Trình: Công ty TNHH YMT VINA- Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Lô C6-1, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống điện lạnh, hệ thống thông gió nhà xưởng

 

Công Trình: Công ty TNHH ANYONE

Địa chỉ:  KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thi công hệ thống Điều hòa VRV Samsung

 

 

Công Trình: Công ty TNHH YOUNGBAG

Địa chỉ:  KCN Bình xuyên 1, TT Hương Canh, Huyện Bình xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống Điều hòa Sumikura

 

 

 

Công Trình: Công ty TNHH ACT

Địa chỉ:  KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thi công hệ thống Điều hòa LG

 

Công Trình: Công ty TNHH SEGI Việt Nam Địa chỉ:  KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc Thi công hệ thống Điều hòa Samsung     Công Trình: Công ty TNHH YMT VINA- Chi Nhánh Vĩnh Phúc Địa chỉ: Lô C6-1, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện …