Công Trình: Công ty TNHH SENA TECH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hạng mục thi công: Lắp đặt điều hòa trung tâm và cục bộ Samsung

 

 

 

 

 

Công Trình: Công ty TNHH SBK VINA

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện 2, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hạng mục thi công: Lắp đặt điều hòa trung tâm và cục bộ LG

Công Trình: Công ty TNHH HEWHA VINA

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Hà,, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Hạng mục thi công: Lắp đặt hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa LG

 

Công Trình: Công ty TNHH EHWA GLOBAL

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Hạng mục thi công: Lắp đặt hệ thống hệ thống điều hòa VRV Samsung

 

 

Công Trình: Công ty TNHH UTI VINA

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

Hạng mục thi công: Lắp đặt hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa LG

 

 

Công Trình: Công ty TNHH SENA TECH Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Hạng mục thi công: Lắp đặt điều hòa trung tâm và cục bộ Samsung           Công Trình: Công ty TNHH SBK VINA Địa chỉ: Khu công nghiệp …