Dịch vụ thi công lắp đặt

Được sự kết hợp giữa đội ngũ kỹ sư thiết kế và Kỹ thuật thi công chuyên ngiệp nên khi đến với chúng tôi, quý khách sẽ yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Khi bắt tay tiến hành các bước thi công lắp đặt điều hòa thông gió, chúng tôi luân tuân theo các trình tự thực hiện để hiệu quả công việc tốt nhất. chúng tôi hoạch định cho mình một kế hoạch thi công chi tiết, quy trình đó được tiến hành một cách tuần tự, hợp lý và bắt buộc xuyên suốt. Các giai đoạn thi công đều phải dựa trên nguyên tắc đã lập nhằm đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng thực hiện công trình và đúng tiến độ.

Với phạm vi công việc được thực hiện theo tiến độ chi tiết bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật từng hạng mục của hệ thống trong hợp đồng, Việt Nhật sẽ làm cho quý khách hàng hoàn toàn hài lòng về chúng tôi.