Thi công lắp đặt


1: Tiến hành khảo sát thực tế trước khi thi công.
2: Lấy dấu vị trí lắp đặt máy, vị trí các tuyến ống gió, ống dẫn gas chính, vị trí nguồn điện cấp cho các máy điều hoà không khí. Khi xác định phải bao quát hết tất cả các trường hợp để định vị được vị trí tối ưu nhất mới tiến hành thi công lắp đặt. Các công việc này phải do các cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm thực hiện và nếu có sự thay đổi so với thiết kế thì phải bàn bạc và phải được sự nhất trí của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát rồi mới tiến hành thi công.
3: Căn cứ vào các vị trí đã được vạch dấu tiến hành lắp đặt các giá đỡ, giá treo, kiểm tra tải trọng của các giá treo, giá đỡ này.
4: Lắp đặt các đường ống đồng, ống nước, ống gió và thử áp lực .
5: Gia công, chế tạo các đường ống gió.
6: Lắp đặt các đường điện chính.
7: Lắp đặt các thiết bị.
8: Kết nối các đường ống đồng, ống nước, đường ống gió.
9: Thử áp lực toàn bộ hệ thống.
10: Bọc cách nhiệt, cách âm các tuyến ống đồng, ống nước, ông gió.
11: Đấu nối điện.
12: Hoà thiện hệ thống.
13: Hiệu chỉnh, cân chỉnh hệ thống.
14: Vận hành, chạy thử.
15: Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, sử dụng.
16: Tiến hành bàn giao toàn bộ hệ thống.
 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI